Estonian - etFinnish

Teenused

 • ehituslikud plekksepatööd
 • katusetööd, katused, katusekattetööd, katuse paigaldus
 • katuse terviklahendused
 • plekksepatööd, plekksepa eritööd, plekksepp, valtsplekitööd
 • plekk
 • katused, teraskatused, kivikatused, valtsplekk
 • katused, valtskatused
 • vihmavesüsteemid, vihmaveesüsteemide müük, vihmaveesüsteemide paigaldus, vihmaveerennide, vihmaveetorude paigaldus
 • katuseprofiilid, katteprofiilid
 • plekkdetailide paigaldus, plekkdetailid, plekkdetalide tootmine, lisaplekid, käsiplekitööd
 • ukseliistud, aknaliistud, fassaadid, liiteplekid
 • servaplekid, katuste terviklahendused, parapetid
 • aknaplekk
 • turvatarvikud, fassaadikatted, kandvad profiilid, sileplekk
 • villakassetid seintele, villakassetid katustele, seinapaneelid
 • terasroovid, katusepaneelid, korstnamütsid, korstnaplekid, katuseredelid, katusesillad, lumetõkked

Tegeleme ehituslike pleki- ja katusetöödega